• Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja kohti mielekästä arkea.
  • Toimintaterapiassa edistetään asiakkaan toimintakokonaisuuksia kuten: leikkiä, lepoa, itsestä huolehtimista, asioimista, kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä sekä työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista ja vapaa-ajan viettämistä. 
  • Toimintaterapiassa harjoitellaan toiminnallisin keinoin arkielämän taitoja ja valmiuksia, joita ovat motoriset -, prosessi-, psyykkiset -, sosiaaliset- ja eettiset taidot sekä valmiustasolla olevia sensorisia-, motorisia-, kognitiivisia, psyykkisiä-, sosiaalisia- ja eettisiä valmiuksia.

Toimintaterapia

Toimintaterapeutti Minna PussinenToiminnan Avaimet 

Tuottaa  Toimintaterapiaa  lapsille- ja nuorille sekä nuorille aikuisille

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöllisen toimintaterapian palvelun tuottaja  sopimuskaudella 2021- 2022, 2022 - 2024 (https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus ) 

Kymenlaakson hyvinvointialueen lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja

  •  Asiakkaat voivat hakeutua palveluihin myös itsemaksavina.
  •  Toimintaterapia toteutuu pitkälti asiakkaan arkiympäristössä, kuten koti, koulu tai päiväkoti.
  •  Terapia käyttöön soveltuvat toimitilat ovat valmistuneet Kotkan Mussaloon, Savotan tiloihin. 
  •  Terapiapalvelut toteutetaan pääasiassa suomen kielellä.
  • Toimintaa ohjaa yksityisen terveysalanpalveluntuottajaa koskevat lait, kilpailutuksia koskevat palvelukuvaukset standardeineen sekä toimintaterapeutin ammattieettiset ohjeet. Toiminta on aluehallintoviraston luvan alaista sekä asianmukaisesti vakuutettua. 
  •  Potilastietojärjestelmänä käytetään Kanta yhteensopivaa Diariumia.
  • Toiminnan Avaimet  on Kuntoutusalan yrittäjien jäsen (https://kuntoutusyrittajat.fi) 
  •                                           Suomen yrittäjien jäsen (https://www.yrittajat.fi/) Toiminnan Avaimet tmi

Käyntiosoite

Mussalontie 428 B

48310 Kotka

Y- 3161118-9

041 315 9049

minnapussinen@outlook.com