Jotain osaamisestani

Ammatillisena kiinnostuksen kohteena minulla on aina ollut erityisesti neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kuntoutus. Suuri kiinnostus on kohdistunut Autisminkirjon ( Autismi, ADHD, ADD- , Tourette ja Asperger ) henkilöiden kuntoutukseen ja opetukseen, josta olenkin saanut hyvin kattavan ja kokemuksellisen kuvan, varhaiskasvatuksesta lähtien aina asumispalveluihin saakka. 

Vuodelta 1996 omaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, suuntautumisena lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Tämän jälkeen työskentelin  10-vuotta varhaiskasvatuksessa erilaisissa lasten hoitoon,-kasvatukseen ja kuntoutukseen liittyvissä tehtävissä, erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Sain osaltaan tutustua, suunnitella ja toteuttaa TEACCH- pohjaista kuntoutusta, suunnattuna pienille autisminkirjon lapsille. 

Kiinnostus erityispedagogiikkaan jatkui ja suoritin erityispedagogiikan perusopinnot Helsingin yliopiston kirjoissa vuosina 2001-2002.  Sosiaalipedagogiseen työorientaatioon ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen liittyviä opintoja vuosina 2003 - 2004, jossa teoriaosuutta  ja työssäoppimista tuki kaksi vuotta kestävä työnohjaus työotteen vakiinnuttamiseen. Olen opiskellut myös lasten psyykkisten häiriöihin ja niiden ehkäisyyn liittyviä kokonaisuuksia 2006 ennen toimintaterapia opintojeni alkua. 

Valmistuin toimintaterapeutiksi (amk ) vuonna 2009 Helsingistä Metropolian ammattikorkeakoulusta. Edelleen vahvana kiinnostuksen kohteena matkasi autisminkirjon henkilöt. Opintojen rinnalla ohjasin ADHD-liitolla tyttöjen ryhmää useamman toimintakauden, sekä suoritin pitkän harjoittelun Keskuspuiston ammattiopistolla tehden myös tutkimuksellisen opinnäytetyön autisminkirjon nuorten parissa. Lasten toimintaterapiaan hain tuntumaa Espoon lastentalossa ja tutustumalla Kilon koulun autismikuntoutukseen. Yhden kesän sain työskennellä Rinnekotisäätiöllä vahvasti kehitysvammaisten lasten parissa, niin hoidollisissa kuin kuntoutuksellisessa tehtävissä.

Valmistuttuani toimintaterapeutiksi työskentelin Helsingin kaupungin palveluksessa 2009 -2015 saaden hyvin kattavan kuvan perusterveydenhuollon tarjoamista toimintaterapiapalveluista sairaala- sekä avoterveydenhuollon parissa niin somaattisesti, ortopedisesti,  neurologisesti kuin psykiatrisesti oireilevien henkilöiden kanssa.

Pienen etäisyyden jälkeen lapsiasiakkaisiin palasin 2015 takaisin lasten kuntoutuksen pariin. Toimin Autismisäätiöllä vuosina 2015 - 2021,  neuropsykiatrisesti oireilevien sekä autismin kirjon lasten ja nuorten toimintaterapeuttina, ollen Kelan ja  Kymenlaakson sairaanhoitopiirin  palveluntuottajana. 

Kattavan työhistorian pohjalta  ja kiinnostuksen omaavana neuropsykiatriseen kuntoutukseen rohkenin aloittaa ammatinharjoittajana 2021. Edelleen innokkaana oppijana on pakkiini kerääntynyt erilasia toimintaterapian, sekä lasten kuntoutukseen ja autismitietoisuuteen liittyviä eri mittaisia koulutuksia. Erityisesti koulutukseni liittyvät aistisäätelyyn, tunnetaitoihin, haastavaan käyttäytymiseen sekä lyhyt perehtyneisyys ABA-menetelmän ( Applied Behavior Analysis) perusteisiin.